Sist oppdatert 28.06.18

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Smart trafikkopplæring AS

Denne personvernerklæringen gjelder for Smart trafikkopplæring AS, som er behandlingsansvarlig og som kan innhente, samt bruke de personopplysninger som angis i punkt nedenfor.

Smart trafikkopplæring AS består av tre avdelinger;
Smart Hokksund, Smart Mjøndalen og Smart Åssiden.

I personvernerklæringen ligger alle avdelingene under Smart trafikkopplæring AS


1. Hvilke personopplysninger blir behandlet?
Smart trafikkopplæring AS behandler følgende personopplysninger; navn, fødsels- og personnummer, tlf, adresse og epost. I tillegg innehar vi opplysninger rundt produkter og/eller tjenester som er gjennomført hos oss. Vi dokumenter også avtaler som gjelder betaling, oppmøtested og annen relevant informasjon som kan og/eller vil påvirke opplæringen hos oss.

Smart trafikkopplæring AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene og lagrer, samt behandler de iht personvernopplysningsloven og forskrifter.

2. Hvorfor innhenter vi opplysninger?
Dine personopplysninger og innhentet informasjon vil bli benyttet av Smart trafikkopplæring AS for i første omgang å kunne behandle forespørsler fra deg på best mulig måte, og gi deg de svarene du trenger. Deretter blir de eventuelt benyttet i gjennomførelse av avtaler du har i forbindelse med opplæringen hos oss. Dersom vi ikke får disse opplysningene, kan ikke opplæring på begynnes.

Opplysningene vil også bli brukt ved administrasjon av førerkortopplæringen og utsendelse av tilbud som kan være rettet til din målgruppe. Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinfo etc. som kan være relevant for deg. Dette gir vi på bakgrunn av alder, hvilke tjenester du har benyttet hos oss tidligere, samt atferden til andre elever med lignende bruksmønster som deg.

3.Hvor henter vi opplysningene fra?
Kontaktinformasjon hentes fra kontaktskjema på vår hjemmeside, ved at de sendes til oss via epost, via telefon eller ved personlig oppmøte på våre lokaler. Personnummer og adresse henter vi elektronisk fra folkeregisteret.

4. Hvem deler vi dataen med?
Dataen du sender oss via kontaktskjema på nettsiden vår, mottar vi på epost. I tillegg lagres de i en database som administreres av våre webutviklere. Dataene ligger fysisk på serverne til serveradministratorene våre. Formålet med lagringen er sikkerhetskopi av dine forespørsler i til felle eposten ikke når frem.

Smart trafikkopplæring AS benytter underleverandører for å gjennomføre tjenestene våre, både som kommunikasjonsverktøy, men også når det kommer til fakturering og regnskap.

Vi benytter oss av Lindorff dersom vi har problemer med å få inn penger fra deg som elev.

Opplysningene utleveres også til Statens vegvesen. Dette fordi opplæringen skal være godkjent i deres system.

5. Retten til innsyn og endring av personlig data

Du kan kontakte oss for å be om kopi av dine personopplysninger, som er registrert hos oss. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Dette gjelder ikke data som vi er forpliktet til å beholde for administrative og juridiske eller sikkerhetsmessige formål.  

Dersom du har noe spørsmål i forbindelse med dette, ring oss gjerne på tlf 93 63 44 44 eller send oss en mail på kontor@smarttrafikk.no